KHODAUMO

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
FM GEAR OIL 220 · 460FM GREASE HD 2

FM GEAR OIL TLS 150
Xem hình đầy đủ


FM GEAR OIL TLS 150

Giá sản phẩm ( Tiền VND) (piece): Gọi để biết giá

Hỏi thêm về sản phẩm

[PDF] 

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/ 2006 ... - Univar

www.univareurope.com/.../FM_GEAR_OIL_... - Dịch trang này
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat - Xem Nhanh
FM GEAR OIL TLS 150. A01-07551. FUCHS LUBRITECH GMBH, 67661 Kaiserslautern/ Germany. Side 1/5. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE .
Bình luận của khách:

Chưa có bình luận n o cho sản phẩm n y.
Hãy login rồi viết bình luận.THÔNG TIN LIÊN HỆ

STD&S CO.,LTD

LỰA CHỌN BÔI TRƠN

Bảng lựa chọn sử dụng dầu bôi trơn.
Khi chúng ta thay đổi sản phẩm khác cẩn chú ý đến gốc dầu và khả năng tương thích với dầu mới.
Bảng lựa chọn trộn lẫn mỡ bôi trơn
Để lựa chọn đúng loại mỡ thay thế phù hợp các bạn nên tham khảo bảng sau...