You are here: Home Ứng dụng Ngành sản xuất

KHODAUMO

Ngành sản xuất

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Ngành in và bao bì
2 Ngành gia công cơ khí
3 Ngành luyện thép
4 Ngành sản xuất nhựa
5 Ngành đúc khuôn nhôm
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STD&S CO.,LTD

LỰA CHỌN BÔI TRƠN

Bảng lựa chọn sử dụng dầu bôi trơn.
Khi chúng ta thay đổi sản phẩm khác cẩn chú ý đến gốc dầu và khả năng tương thích với dầu mới.
Bảng lựa chọn trộn lẫn mỡ bôi trơn
Để lựa chọn đúng loại mỡ thay thế phù hợp các bạn nên tham khảo bảng sau...