You are here: Home Ứng dụng Tài liệu liên quan

KHODAUMO

Tài liệu liên quan

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Bảng tương thích dầu và mỡ bôi trơn
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STD&S CO.,LTD

LỰA CHỌN BÔI TRƠN

Bảng lựa chọn sử dụng dầu bôi trơn.
Khi chúng ta thay đổi sản phẩm khác cẩn chú ý đến gốc dầu và khả năng tương thích với dầu mới.
Bảng lựa chọn trộn lẫn mỡ bôi trơn
Để lựa chọn đúng loại mỡ thay thế phù hợp các bạn nên tham khảo bảng sau...